Hvad koster det – forsikringssag

Hvad koster det – forsikringssag

Juridisk vurdering af sagen - Pris: 1.500 inkl moms

Til dig som gerne vil have en “second opinion”. Vi vurderer:

  • Om din forsikring kan dække skaden
  • Om der er grundlag for at indbringe sagen for relevant ankenævn

Bistand til sagen mod forsikringen - Pris: 4.500 inkl moms

Til dig som gerne vil anfægte en afvisning”. Vi sørger for:

  • Juridisk vurdering af sagen
  • Udarbejde af svarskrift til redegørelsen (afvisningen)
  • Møde med dig omkring sagens videre førelse

Bistand til sagen ved Ankenævnet - Pris: 5.500 inkl moms

Til dig som gerne vil have hjælp til det skriftlige. Vi sørger for:

  • At din sag bliver anlagt ved Ankenævnet
  • Klageskrift og øvrige indlæg i sagen samt korrespondance med modpart/nævnet