Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og retningslinjer

Din benyttelse af vores hjemmeside er underlagt nedenstående vilkår.

Følgende beskriver samtlige punkter i vores privatlivspolitik, som gælder, når du er kunde hos Bolig & Byggejuristen.

Politikken er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GPDR) og har til formål præcist at beskrive, hvilken type data vi gemmer om dig, om dine rettigheder, om brug af sitet samt vores regler for takt og tone.

Politikken beskrives i 10 punkter forneden:

1 Introduktion

2 Dataansvarlig

3 Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger

4 Kategorier af personoplysninger

5 Dine rettigheder

6 Overførsel af personoplysninger

7 Brug af IP-adresser og cookies

8 Opretshavlig beskyttelse

9 Ansvarsfraskrivelse

10 Kontaktoplysninger

1 Introduktion

1.1 Bolig & Byggejuristen behandler personoplysninger om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Privacy Notice).

2 Dataansvarlig

2.1 Bolig & Byggejuristen IVS, Sauntesvej 39, 2820 Gentofte, CVR: 36919981 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. DPO Niels Frederik Dahl-Hansen.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a) at levere tjenesteydelser, som du har bestilt;

(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser, du måtte have;

(c) for at overholde lovgivningen, herunder hindre bedrageri, hvidvaskning og misbrug;

(d) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Bolig & Byggejuristen måtte have.

3.2 Vores grundlag for behandling er følgende:

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den aftale, som du er part i i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1.

(b) Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 d-g. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

(c) Behandlingen er nødvendig for, at Bolig & Byggejuristen kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 i-j.

(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Bolig & Byggejuristen i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 j.

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger som følger:

(a) Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale, opbevarer vi dine personoplysninger indtil 5 år efter sagen er afsluttet fra vores side.

(b) Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer Bolig & Byggejuristen dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

4 Kategorier af personoplysninger

4.1 Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

(a) Navn, cpr-nummer, e-mailadresse, bankforhold, nuværende og tidligere adresser, telefonnummer samt informationer om ægtefæller og børn.

5 Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via info@boligjuristen.dk.

5.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via info@boligjuristen.dk. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6 Overførsel af personoplysninger

6.1 Overførsel af dine personoplysninger til myndigheder, Nævn, professionelle virksomheder og rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

6.2 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller opfyldelsen af vores aftale med dig.

6.3 Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 13 for at få kopi af overførselsgrundlaget.

7 Brug af IP-adresser og cookies

Bolig & Byggejuristen bruger og indsamler ikke dine data vedr. IP-adresse og cookies.

8 Ophavsretlig beskyttelse

8.1 Alt, hvad du ser eller læser på dette website, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på websitet må kun bruges i henhold til disse vilkår og betingelser samt gældende lov om ophavsret.

8.2 Billeder, video og tekst bruges med tilladelse eller tilhører Bolig & Byggejuristen. Du må ikke bruge eller kopiere dette indhold medmindre andet fremgår.

8.3 Der må citeres fra websitet, hvis dette sker i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser om god skik.

9 Ansvarsfraskrivelse

9.1 Vi forbeholder os ret til at ændre ovenstående retningslinier for brug af denne hjemmeside. Eventuelle ændringer i retningslinierne vil fremgå af hjemmesiden.

10 Kontaktoplysninger

10.1 Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os via info@boligogbyggejuristen.dk.