Hvad koster det – husklage

Hvad koster det – husklage

Juridisk vurdering af sagen - Pris: 2.500 inkl moms

Til dig som vil have en “second opinion”:

  • Gennemsyn af sagens dokumenter
  • Møde omkring sagen
  • Vurdering af muligheder

Indbringelse af sagen for relevant nævn - Pris: 5.500 inkl moms

Til dig som vil hjælp med det skriftlige”:

  • Udarbejdelse af klageskrift og øvrige indlæg
  • Møde omkring sagen samt deltagelse ved evt. syn- og skøn
  • Vurdering af muligheder på baggrund af afsagt kendelse