Vi ser på sagen med friske øjne

Vi ser på sagen med friske øjne

Har forsikringsselskabet afvist dækning af skaden..

Der kan stadig være mulighed for dækning. Vi ser nærmere på:

  • Om afvisningen er rimelig
  • Vi hjælper dig med at forsøge at få tilkendt erstatning
  • At få sagen afprøvet ved Ankenævnet for Forsikring

Er du i tvivl om, hvorvidt du “har en sag”, så ring til os og få en gratis snak..